Orsa Missionsförsamling Styrelse vald Jan 2017 Mail adress
Ordförande Ulf Hållmarker ulf.hallmarker@telia.com
Vice Ordförande Birgitta Fjelstad bi.fjelstad@gmail.com
Vice församlingsföreståndare+sekreterare Kent Hedén kent.heden@gmail.com
Vice Sekreterare    
Ledamot Bengt-Åke Svahn ba.svahn@gmail.com
Ledamot Alain Busomoke  
Supp.    
Supp. Maria Kärrberg mariakarrberg@hotmail.com
Ledamot Kassör Björn Fjelstad bfjel65@gmail.com

Pastor

Göran Sundquist goran.sundquist@equmeniakyrkan.nu
Styrelsemöte 2017