The Ensen Singers

"The Ensen Singers" är en sånggrupp, som bildades i samband med ett församlingsläger hösten 1994. Lägret var förlagt till ungdomsgården Ensro vid sjön Ensen, som fick ge namn åt gruppen.

Gruppen har sedan den startades sjungit vid ett flertal tillfällen i Orsa Missionskyrka, men även på annat håll inom gränsen för Dalarna. Man sjunger oftast trestämmigt, och har en blandad repertoar. Som instrument används huvudsakligen piano, men även trumpet och tvärflöjt.

 

Vill du ha mer information om The Ensen Singers kontakta Gudrun Heden. Tel 0250 40043

Övning Torsdagar udda veckor kl. 19

Övningar Söndagar före  sång i Gudstjänst;

Tillbaka till omf