Församlingen

Orsa Missionskyrka augu 2003

Besök gärna församlingens gudstjänster, söndagar kl. 11.00

Missionskyrkan ligger i centrala Orsa.

 

Nattvard

Önskan att ge gåvor, vid dödsfall och begravning, via Orsa Missionsförsamlings Blomsterfond så kontakta Kent Hedén , se nedan.

Aktuellt i Perioden

Församlingen samarbetar med Bilda i kultur och studie aktiviteter.

 

 

Blomsterfondens handhavare: Kent Hedén  0250 40043 mail: kent.heden@gmail.com

Vid minnesgåva kontakta alltid Kent Hedén om inget annat avtalats.!

Församlingens Bg: 658-1821