Tillbaka.

Vänförsamlingsrelationer    Orsa - Mindouli

1990

2002

Orsa Missionsförsamling har vänförsamling i Mindouli som ligger i Kongo Brazzaville. Redan 1917 fanns det kristna i Mindouli som tillhörde dåvarande Svenska Missions Förbundetets mission. Församlingen i Mindouli bildades 1958 och kyrkan var färdigbyggd 1971. 

Vid besök i Mindouli 1990. 
Medlemsantalet i församlingen uppgick till ca 950. Av dessa var 53 diakoner.(5 personer från vår församling besökte Mindouli detta år.)

Mindouli  1991-2004

 Sedan 1996 har det återkommit "inbördes" krig i Kongo Brazzaville. Den demokratiskt valde Presidenten Lissouba (1993) avsattes av förre diktatorn Dennis Sasso-Ngesso (med hjälp av pengar från franska oljebolag). Efter detta har bl. a. området kring Mindouli varit utsatta för militärens och gerillagruppernas krigsföringar. Folk har drivits ut i skogen, in till grannlandet Kongo Kinshasa, människor har mördats, kvinnor våldtagits. Byns odlingar, fiskdammar och djuruppfödningar har återkommande förstörts. Kyrkans egendomar och byggnader har delvis förstörts. Byn och församlingen har hela tiden startat på nytt med tanken på att nu måste detta vara över. Senast i Oktober-03 drog en gerillagrupp genom Mindouli och mördade människor. Detta medförde att hjälporganisationerna åter dragit sig bort.

Under dessa destruktiva år har det varit svårt att hålla kontakt med vänförsamlingen. Men vid vår sista kontakt under hösten -03 skrev man från Mindouli att man ville komma igång med odlingar, renovering av fiskodlingar, planera för vatten till byn, osv. Samtidigt skrev dom att ett av deras böneämne nu gällde ungdomen i Orsa. De var förskräckta över att det var så dåligt med ungdom i  Orsa Missionsförsamling, då dessa ju är framtiden. Då hade man  ca 250 medlemmar.

Det har varit relativt lugnt i landet under 2004. Församlingen i Mindouli arbetar nu åter med aktivt församlingsarbete. Man har en ny pastor sedan hösten (den andre på 1 år). Vi har fått brev där de beskriver att församlingen åter igen växer, stora grupper går i dopklass utbildning. Församlingen planerar nya planterings projekt, renovering av fiskdammar, bygga ett bibliotek samt återuppta  projektet för att skaffa vatten till byn, sjukhuset och en stor del av byn. I byn har skolorna kommit igång, efter att sista åren varit mycket sporadiska i sin aktivitet. 

Vi hoppas kunna återuppta tidigare vattenprojekt med hjälp av Svenska Missionsrådet (SIDA) efter ett arbete med projektbeskrivning. Här behövs att Mindouliförsamlingen får expert hjälp med detta! Vi är så långt ifrån vilket gör allt så tungrott. Vi vill försöka hjälpa till i deras svåra situation, vi hoppas freden äntligen vill bli bestående. 

Vi ber om beskydd, frid och fred, glädje och en ljus framtid i Mindouli, för vår vänförsamling, för alla människor i byn som i nästan 10 år drivits mellan "helvete" och korta stunder av hopp.  Deltag gärna i denna bön för Mindouli och Kongo Brazzaville.

2009: Det är fortfarande inte helt lugnt i Mindoulis omgivning, fortfarande är tågtransport riskfyllt då tåget ofta(?) stoppas och rånas av Ninjas( rebeller), detta stör Mindoulis kommunikation med omvärlden. Vi har brevledes fått besked att församlingen lever och fortsätter att växa, man har färdigställt(?) ett hus som man skall använda bl.a. som Bibliotek. Vatten projektet är i stiltje men kommer ev. nu aktualiseras igen hoppas vi.

2011: Indirekta kontakter mellan Orsa Missionsförsamling och Mindouli om vattenprojekt är igång med hjälp av experter från Norge. Vi ber en innerlig bön att detta skall utvecklas. Det finns nu också en teoretisk möjlighet att "talas" vid direkt via mail.

2015: Vi har haft ytterligare kontakter med Mindouli. Det framkommer nu att staten har ordnat vatten frågan. Det man startat nu är en skola  som planeras växa. Man driver den med egna medel, statliga bidrag samt elevavgifter. Man vill ha stöd från Orsa för fortsatt utveckling av skolan de närmaste 5 åren. OMF har därför lovat stödja med medel de närmaste åren. Detta har nu börjat med att första bidraget på 30000 svkr har skickats. Vi hoppas nu på tätare kontakter med Mindoulis församling.

Missionsoffer i Orsa Missionsförsamling.

/Bj Fj