Det finns en GUD - 
som tror på Dig.

Välkommen till Orsa Missionskyrka

"En kyrka med rum för hela livet-som erbjuder befrielse och upprättelse genom mötet med Jesus Kristus"

Detta är kyrkans vackra kyrkofönster. Församlingsordning och stadgar kan läsas.        

Skapelsens lov

Välkommen till vår kyrka när ni är i Orsa, se vårt program, tag kontakt med pastor eller någon i Styrelsen .

Kyrkan finns "Den Blå kyrkan" centralt i Orsa. Orsa Missionsförsamlings (OMF) historia började 1866 då Orsas Lutherska missionsförening bildades med anslutning till SMF 1897. Församlingens förste predikant anställdes år 1900 (lön 300 kr/år), idag är vår 14:e fast anställda Pastor, Göran Sundquist församlingsföreståndare.

Skapelsens lov

Med Söndagsskolverksamhet i byarna kring Orsa på 1870 talet har vi upptakten till vår nuvarande ungdomsförening, Orsa SMU (equmenia). 

Ekumeniken har alltid varit viktigt för församlingen.  Från inbjudan till ekumeniska möten i början av 1900 talet till nutida Orsa Kristna Samarbetsråd  har syftet varit att fördjupa enheten bland Orsas Kristna.

Skapelsens lov

Som namnet antyder så är Missionen församlingens centrala intresse. En vänförsamling, Mindouli,  har vi  i Republiken Kongo ( Kongo Brazzaville). 

Församlingens storlek har varierat,  nu är vi 76 medlemmar (sept 2016) men med tro på en framtid då Guds församling växer sig starkare i Orsa, Sverige och Världen.

Detta fönster målades av Ernst Ture Ström vid kyrkans renovering 1985. Klicka här för att läsa vad konstären menade med sin målning, 

 Vill du ha vägbeskrivning klicka här.

Sidorna senast uppdaterade 2017-03-12